Przeskocz do treści

Rozważanie Słowa Bożego

http://www.szkolabiblijna.gda.pl

http://www.galilea-sklep.pl/szkola-biblijna-audio

Szkoła Biblijna - Wykłady On-line

KOMENTARZ [piątek, 20.03.2020]

Słuchać, żeby kochać
Jakie jest najważniejsze przykazanie? Odpowiemy bez zastanowienia: miłości! Najpierw Boga, a potem bliźniego jak siebie samego. To prawda, tylko że przykazanie miłości nie zaczyna się od „kochaj”, ale od „słuchaj”. Bo początkiem i warunkiem każdej dojrzałej relacji, a potem jej rozwoju, jest słuchanie czyli poznawanie drugiego. Bez poznawania będę budował relację nie z osobą, ale ze swoimi wyobrażeniami na jej temat. Bez słuchania będę kochał lub odrzucał nie Boga, ale swoje wyobrażenia o Nim; nie siebie, ale moje wyobrażenia o sobie; nie bliźniego, ale swoje wyobrażenia o nim. Bóg daje mi się poznawać w swoim Słowie i w Kościele, który Słowo wyjaśnia. A w świetle Jego Słowa mogę też coraz lepiej poznawać siebie i bliźniego. Pierwsze jest „słuchaj”. A potem, jak usłyszysz, „będziesz miłował”.
ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [sobota, 21.03.2020]
Serce
Faryzeusz nie widzi swojego grzechu, dlatego  nie ma problemu by oceniać innych. Im mniej trudu wkłada się w poznanie własnego serca, tym łatwiej ulec złudzenie, że wie się jacy są ludzie. Biblijni mędrcy podchodzili z wielką pokorą do drugiego człowieka. Może dlatego właśnie, że znali złożoność własnego serca. Jak bardzo jestem oceniający? Jak dobrze znam swoje serce?
ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [niedziela, 22.03.2020]
Bóg nikogo nie skreśla
Gdybyśmy zebrali w pamięci wszystkie te osoby, w których pokładaliśmy zbyt dużą nadzieję oraz tych wszystkich, których niesprawiedliwie osądziliśmy zebrałaby się pewnie sporo gromada. Naszym sądom bardzo brakuje miłości, uwagi, za dużo w nich pychy i egoizmu.
Ewangelia pokazuje nam Boga, który nikogo nie skreśla, nikogo nie odrzuca, nie ma w nim także fałszywej fascynacji nikim z nas. "Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce" (1 Sm 16, 7). Wzrok Jezusa jest inny, bo patrzy nie na nasze wady i zalety, sukcesy i porażki, ale na to, że jesteśmy córkami i synami dobrego Boga.
ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [poniedziałek, 23.03.2020]
Wiara
„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”. To niekoniecznie wyrzut. Może po prostu potrzebujemy znaków i cudów. Istnieje niebezpieczeństwo gonienia za znakami i cudownościami. Fascynacja objawieniami, uzdrowieniami, nadzwyczajnymi osobami. Istnieje jednak również niebezpieczeństwo wiary, która nie ośmiela się prosić o rzeczy ważne wielkie. Nie do obalenia jest wiara, która na nic nie liczy. Ale czy będzie to rzeczywiście wiara? ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [wtorek, 24.03.2020]
Uzdrowiony, bo tego chciał (albo o pokornym Uzdrowicielu) Jedynym pytaniem Jezusa do chorego jest „Czy chcesz wyzdrowieć?”. Tylko to. Nie pyta o powody choroby, o sposoby wcześniejszego leczenia i nie dopytuje o powody braku pomocy ze strony innych. Jezus oczekuje tylko decyzji chorego. Cierpiącego od wielu lat czyni współtwórcą uzdrowienia.
Bóg przychodzi z pomocą, gdy tego chcemy. Odbicie tego znajdujemy również w liturgii sakramentów. Przy okazji chrztu rodzice są pytani, czy na pewno tego chcą; od narzeczonych w czasie liturgii ślubnej oczekuje się trzykrotnego powiedzenia „chcemy”, a przed każdą Komunią św. wolę jej przyjęcia wyraża nasze „Amen”. Podejmujący decyzje mogą otrzymać wiele. Mogą być uzdrowieni na duszy i na ciele, mogą realizować wielkie, ale i mniej wzniosłe cele, mogą nawet dotrzeć do Bożego Królestwa. Niezdolni do decyzji stoją i czekają, nieraz bardzo długo. ojcowie dominikanie z Gdańska

KOMENTARZ [poniedziałek, 16.03.2020]

Wolność Boga
Naaman nie chce posłuchać rady proroka, bo czego innego się spodziewał. Nazarejczycy nie chcą słuchać Jezusa, bo mówi rzeczy, które ich oburzają. W jednym i drugim przypadku tym co ogranicza człowieka w przyjęciu Bożego działania jest ciasnota umysłu. Miejmy odwagę wyjść poza nasze wyobrażenia i oczekiwania, również o tym, jaki jest i jak działa nasz Bóg. On jest w stanie działać w naszym życiu na najróżniejsze sposoby. Jego nic nie ogranicza: ani ściany kościołów, ani powszechne wyobrażenia. Niech to będzie dla nas czas odkrywania mniej oczywistych sposobów Jego działania i obecności.
ojcowie dominikanie z Gdańska
 
 
KOMENTARZ [wtorek, 17.03.2020]
Obraz Boga
Kiedy przychodzi trudne doświadczenie, czy kryzys, często właśnie wtedy mamy szansę przyznać się do obrazu Boga, który nosimy w sercu. Czy jest zgodny z biblijnym objawieniem, z opowieścią o Ojcu, którą przyniósł Jezus? Wydaje się, że bliżej mi do prawdziwego Boga, jak przebaczam i nie noszę w sercu urazu, niż wtedy kiedy snuję pseudoreligijne rozważania na temat pochodzenia zła i cierpienia, którego jestem świadkiem. Trud, relacje z inni to lustro, w którym mogę sprawdzić, na ile jestem podobny do Ojca.
ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [środa, 18.03.2020]
Drogowskazy
W sercach świadków nauczania Chrystusa mogło powstać podejrzenie, że Mesjasz zniesie najtrudniejsze do przyjęcia przykazania. Być może często słuchali komentarzy i przypowieści Jezusa z nadzieją, że za chwilę Jezus pójdzie o krok dalej i zmieni prawo Boże, tak żeby łatwiej uspokoić swoje sumienie.
Tymczasem Ewangelia uświadamia, że tylko miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (por. Rz 13,10). Spójrzmy dziś inaczej na Boże przykazania, nie w ciasnej perspektywie nakazów i zakazów, ale jako drogowskazy dane  z miłością i troską przez Boga, jako obietnice życia w pełni, za którą tęskni serce.
ojcowie dominikanie z Gdańska
KOMENTARZ [czwartek, 19.03.2020]
Nie bój się
Abraham, Dawid i Józef, który jako mąż Maryi niesie w sobie wszystkie ojcowskie obrazy starotestamentalne. Józef, tak jak patriarchowie potrafi pokonać swą niepewność i lęk, wyjść poza granicę ludzkich kalkulacji, tylko dzięki wierze. Jeśli stracę pewność, że Bóg jest mi bardziej wierny niż ja Jemu, to właśnie zaczynam pielgrzymkę w stronę sanktuarium lęku. Jeśli nie pamiętam, że On mnie szuka bardziej niż ja Jego, to już zaczynam zamianę ról, tak jakby Bóg potrzebował czegoś ode mnie – a jest zupełnie na odwrót.
ojcowie dominikanie z Gdańska

http://www.biblenote.pl/gdybyscie-wiare-ziarno-gorczycy-lk-175-10/

http://www.biblenote.pl/dziesieciu-tredowatych-lk-17-11-19/