Przeskocz do treści

O parafii

Historia Betlejemki (wyciąg z kroniki)
Nasza historia rozpoczęła się 23 czerwca 1995r. w urzędzie notarialnym w Pruszczu Gdańskim. Tam pobożna i zatroskana o dobro duchowe wspólnoty, mieszkanka Przejazdowa Pani Maria Grzyb zawarła umowę z ówczesnym proboszczem parafii MB Bolesnej w Gdańsku ks. Włodzimierzem Zduńskim o darowiźnie działek nr 116/9 i 117/9 na własność Kościoła. Pod koniec 1996r. odbyło się zebranie wiejskie z udziałem księdza Proboszcza i ks. Przemysława Kalickiego, na którym ustalono, że na początku pobudujemy kaplicę, a kościół w przyszłości. Za pierwsze zebrane pieniądze kupiono siatkę ogrodzeniową, a słupki podarowała Rafineria Gdańska (obecnie Lotos) i działkę ogrodzono.
Pierwsza Msza święta została odprawiona przez ks. Przemysława Kalickiego w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24.12.1996r. pod gołym niebem obok postawionego krzyża. We Mszy św. uczestniczyło około 300 osób w śniegu i mrozie.
Lata mijały, wspólnota rosła w siłę i po 20 latach, staraniami ks. Przemysława oraz parafian, ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, w Grudniu 2015 roku, utworzył w Przejazdowie samodzielną Parafię a proboszczem mianował dotychczasowego opiekuna, ks. Przemka.