Przeskocz do treści

Chrzest, Małżeństwo, Pogrzeb – procedura.

1. Jakie są procedury ochrzczenia dziecka?Należy zgłosić się do księdza po Mszy św. bądź biura parafialnego i posiadać następujące dokumenty:
Dowody Osobiste, Akt Urodzenia dziecka z USC, Zaświadczenie dopuszczające wybrane osoby do roli Chrzestnych (zaświadczenia wydaje parafia do której przynależą chrzestni).
2. Jakie są procedury chrztu dorosłych?Należy zgłosić się do księdza po Mszy św. bądź biura parafialnego i posiadać następujące dokumenty:
Dowód Osobisty, Akt Urodzenia.

Przygotowanie do Chrztu trwa około 8-12 Miesięcy.

   3. Jakie są procedury dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego?Należy zgłosić się do księdza bądź biura parafialnego, najpóźniej 3 miesiące przed wybrana data ślubu.
Należy posiadać następujące dokumenty:
Formularze z USC w 3 egzemplarzach
Dowody Osobiste
Metryki Chrztu Św.
Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich.
 4. Pogrzeb
Zgłosić się do biura parafialnego z aktem zgonu. Wcześniej ustalić datę i godzinę pochówku na wybranym cmentarzu
(z osobami odpowiedzialnymi za tego typu formalności - zakład pogrzebowy, zarządca cmentarza).